Telge Glima

Kombinerar historia med blåmärken

Telge Glima bildades 1990 av fyra leklystna och historiskt intresserade personer från Södertälje. Föreningen består i dag av cirka ett tjugotal personer som förenas av ett gemensamt intresse för historia, samt ett intresse för att pröva på och utöva gamla idrottslekar och spel.

Kulturföreningen Telge Glímas verksamhet består av att aktivt visa upp och förevisa äldre tiders lekar och idrotter för allmänheten, privata företag eller slutna sällskap, att utöva och pröva på äldre tiders lekar, idrotter och spel att deltaga i tävlingar som stödjer utövandet av gamla lekar och idrotter och spel att ordna, samt ordnar kurser för att befrämja kunskapen om gamla lekar, spel och idrotter och den miljö ur vilka de uppstod.

Telge Glíma uppmuntrar till lek- och spelglädje, nyfikenhet inför vårt förflutna och en bortglömd del av vårt kulturarv (äldre tiders idrotter, spel och lekar) samt till vänskaplig tävlan.

I samarbete med

Snabbanslutning